Trong giao diện quản trị:

dang tin

Mỗi tin đăng sẽ có 1 mã tin:

Bạn cần nhắn tin theo cú pháp:

KAP mãtin rồi gửi đến số 8249 (2.000đ/1tn)

Như vậy tin đăng của bạn sẽ nằm trong mục Rao Vặt Vip.