Trên trang chủ dangraovat.net click vào mục đăng ký

trang đăng ký hiện ra

Quý khách điền thông tin đăng ký theo yêu cầu rồi nhấn nút Đăng ký tài khoản